Revizija

ANTARES REVIZIJA nudi široku ponudu revizijskih i srodnih usluga:

  • zakonske revizije financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja,
  • revizije statusnih promjena (povećanja temeljnog kapitala, revizije podjele s pripajanjem ili osnivanjem, revizije spajanja ili pripajanja i dr)
  • revizija izvještaja za potrebe grupe,
  • uvida u financijske izvještaje,
  • interne revizije,
  • dogovorenih postupaka
  • revizije sustava internih kontrola.
Izbornik